Impact Factor 2021: 3.041 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.776 (@Clarivate Analytics)
Impact Factor Rank: 10/24, Q2 (Tropical Medicine)
  • Users Online: 1155
  • Print this page
  • Email this page

  Download for Citation ManagersCONSENSUS

Expert consensus on prevention and cardiopulmonary resuscitation for cardiac arrest in COVID-19
Song Wei, Wei Jie, Jian Xiangdong, Wang Deren, Ouyang Yanhong, Liu Yuanshui, Du Xianjin, Chen Ying, Zhang Yingqi, Xu Heping, Xianyu Shuming, Ning Qiong, Li Xiang, Han Xiaotong, Zhan Feng, Yu Tao, Chen Wenteng, Zhang Jun, Cai Wenwei, Zhou Sheng’ang, Yi Shengyang, Cao Yu, Chen Xiaobei, Xu Shunjiang, Liang Zong’an, Wu Duohu, Ai Fen, Wang Zhong, Meng Qingyi, Mi Yuhong, Zhang Sisen, Yang Rongjia, Yan Shouchun, Han Wenbin, Lin Yong, Qian Chuanyun, Zhang Wenwu, Xiong Yan, Lv Jun, Liu Baochi, Cao Yan, He Xiaojun, Sun Xuelian, Cao Yufang, Zhou Tian’en

Year : 2021 | Volume:  14 | Issue Number:  6 | Page: 241-253Click here to read this article


Select type of program  for download
EndNote
EndNote format (Mac & Win)
- Download
Reference Manager
Ris format (Win only)
- Download
Procite
Ris format (Win only)
- Download
Medlars Format - Download
RefWorks Format
RefWorks format (Mac & Win)
- Download
BibTex Format
BibTex format (Mac & Win)
- Download